Things they say

Shaya
DUMA BOKO

UDC President, Duma Boko

“Le kentana ka sephiri le ditsala tsa lona ko magalona le apeile dijo tse di babang”

Leave a comment