Things they say:

Shaya
Dumelang-Saleshando

“Are amogeleng gore story se fedile, se re nneng re ka tsamaisa ka sone beke tse pedi tse tharo.” UDC Vice President, Dumelang Saleshando

Leave a comment