Tag: Maun residents respond to President Masisi’s speech