Home Other News OLD MAN DIES IN A FATAL ACCIDENT

OLD MAN DIES IN A FATAL ACCIDENT

1084
10

File picture: Road Accindent

An old man died on the spot in a fatal accident which involved a donkey cart and a big truck at Marula lands near Makobo village on Monday.

The 89-year-old man from Makobo village died after he was run over by the truck which allegedly had a tyre burst and lost control along the Francistown/Orapa road. The old man whose names cannot be revealed as his next of kin are yet to be informed is currently in Mortuary.

He was killed together with one of his donkeys.

Tati-town Police Station Commander Tebogo Madisa said the old man was fixing something on the donkey cart on the roadside when the meandering truck which was out of control knocked and killed him in the early hours of Monday morning.

“We understand that the truck-driver lost control of his vehicle after a tyre burst. The old man sustained serious injuries on the head and all his legs were broken which resulted in his sudden death,” Madisa said adding that one of the donkeys was also killed instantly during the fatal accident.

The driver of the truck and his passenger escaped the accident with no injuries.

10 COMMENTS

  1. A MOWA WA MDALA LE WA TONKI O ITHOBALELE KA KAGISO, GO MOTSEGANG GO MOTSEGANG BATHO BAME LE LA THEGETSWE MME MO GOTHE GOITSE MORENA,GO BOTHOKO GO SWA LESO LE LENTSENG JALO AO BATHONG! TONKI LE E GWAPISE.

  2. THE VOICE KE KOPA GO BONA TERAKA E THUDILE MONNAMOGOLO E SENG DIKOLOI TSE LE DINGAPARITSENG FA BENG BA TSONE BATLA LO SEKISA.

  3. ao bathung ba Modimo.. a motho wa modimo o itsamaela ka tonkinyana tsa gagwe o bolawa ke koloi ya mahura.. kana ke dikutlusa botlhoko!!! a go kaiwe teraka e e bolaileng motho esene di kolotsana tseo.. a mowa wa gagwe o robale ka kagiso…morena o nneile morena o tsere.. mongwe le mongwe o swa la gagwe ipotse ka la gago mokaulengwe.. Morena tsaya sakatukwi ya gago e tshweu o sutlhe dikeledi tse di gatlhereng marama. o tseye nnale wa gago wa semowa o roke pelo tse di hatogileng.. rest in peace!!

  4. 340ml o nkutlwisa botlhoko jaanong ka o nkgopotsa tonki ya rona e gotweng bodumana sale e timitse bogologolo kana ha gongwe ke yone ao! bathong

  5. the voice,whr is dat truck?kana le lona le na le galona waitse..its so sad cos monnamogolo one a latelwa ke teraka ya mothula.he was cursed cos they no dat he was a hardworker..Tonki le monnamogolo robala ka kgotso.a modimo o phimole keledi tse di elang le marama.lelang jaaka batho ba na le tshepo mo go rara.

  6. monna yo na wa teraka o e ntse ka bomo, a re thula monnamogolo ka leteroko la teraka kante le ena o ta gobala, refeng setshwantsho sa teraka ga re bate koloi tsa batho ba sele.teraka le karaki ya ditonki fela tho.R.I.P MDALA.