Home Other News ‘IT’S THE COPS’ FAULT’

‘IT’S THE COPS’ FAULT’

2362
38

Kedibonye Diphatse

Bokaa murdered woman’s family speaks of years of abuse at hands of the accused
Relatives of a 31-year-old Bokaa woman whose body was found in a septic tank two days after she disappeared are blaming the police for her death.
Kedibonye Manti Diphatse’s body was found last Tuesday after a lengthy search at her employer’s home by the police, her relatives and members of the public. Her boyfriend of more than 15 years, Leabua Ipuseng Matlhape (36) has been arrested and charged with murder.
Mochudi Station Commander Onneetse Gagogosha confirmed the incident saying the suspect, Ipuseng Matlhape is in custody and will appear in court soon.
When The Voice visited Diphatse’s relatives in Bokaa on Tuesday we learnt that the murdered woman had been suffering abuse from the father of her four children, two of whom are dead, since they met and impregnated her whilst she was a student at Letsopa CJSS.
“Throughout their life together they were always fighting. The boy beat her regularly. We tried to get both parents together to help them make peace but in vain. We eventually reported the matter to the police twice but they never took any action. If the police had taken some action my niece would probably be alive today. If the police cannot protect us we do not know who will,” said the murdered woman’s uncle, Mmuseng Clarkson Bodika.
He went on to say even on the day Manti was reported missing the police took their time and only arrived late afternoon.
Bodika’s sentiments were echoed by Manti’s elder brother, Odirile and elder sister Mosidi who said the police failed to intervene even when Matlhape throttled Manti with a pair of trousers and left her for the dead.
“We reported two incidents and after the police failed to act Matlhape went around the village boasting that he was untouchable as he was friends with the police. The police should have saved my little sister from this beast,” Mosidi said.
“I am hurt and will never forget that had the police acted my sister would probably be alive”, Odirile told The Voice.
Commenting on allegations of police negligence police boss Gagogosha said; “I am aware of only one case which was reported on June 14 this year. We charged Matlhape with common assault. It’s unfortunate that Manti died before we could take the case to court.”

38 COMMENTS

 1. Ke one mapodisi thy nver take anthing serious gase motho wa ntlha goswa bantse ba boleletswe, maloba jaana gone go begwa fa yo mongwe a sule fa Lotlhakane morago ga gore base tseye kgang tsiya, yo mongwe dead mo matlhong a bone. Mapodisi rona re ba ga mang if u fail to protect us who else will tsogang maroko plse.

 2. Basadi le bone ba rata abusive men, all these years a ntse a betswa, se letlelleng banna gole tsenya seatla bathong. Mapodisi le one a useless mme nako nngwe go tla bolawa ba ga bone. Robala ha ntle ngwanaetsho.

 3. Why bamasika bane ba sa repotele kgosi kgolo ya kgaolo gore a romelela mmolai yo mophato oo bogale go mo ruta go tshela le batho pele a bolaya. this is to say we can always blame the police (fact),but i beg to advice that if one system isnt useful why not seek use of effective ones jaaka mephato ya kgatleng. this guys can do whatever it takes at their own will with no restrictions except from kgosi kgolo. I wish KKgolo will do something coz this happened in his teritory and involves his subjects.

 4. Bakgatla ba itse gone go betsa batho ba ba senang molato, ba tshwana le one mapodisi ba itse tsone di speed trap ka they benefit from them

 5. le rona basadi ga re ikemele ka dinao, this is what is said always;abuse.y didnt she do smthin beter or a kgaogana le monna yoo cauz o ne a mo sotla.rest in peace gal

 6. bathong tota ke maswabi ka se se diragetseng, motho yo le mmonang yo ke rakgadi tota, ke hutsahetse batho ba modimo, se se botlhoko le go feta batsadi ba mosimane yo o re bolaetseng ngwana yo ba ne ba se cooperative….bana ba ga rakgadi le gompieno jaana ba santse ba lela selelo se se botlhoko bosigo le motshegare. well go diragetse re itlhobogile though its not simple but kgakololo yame mo batsading ke gore LESANG GO BIPA MPA KA MABELE..Ke buisiwa se ke gore batsadi ba ga Leabua ba ne ba sena kgatlhego fa re ba biletsa kgokgontsho e e dirwang ke ngwana wa bone,rakgadi o ne a tshaba rre yo mo go botlhoko cos he was abusive o ne a nna a tshogile nako tsotlhe, ka gore ba ne ba kgaogana mme mosimane a tla ko lwapeng bosigo a thuba fensetere a mo keteka, batsadi ba gagwe bone mo go bone go le go sweu fela. My aunt suffered batho ba modimo, she never enjoyed her life due to Leabua.I believe she is relieved where she is and i just want her to know that I WILL ALWAYS ALWAYS LOVE HER.

 7. rest in peace hme gal.modimo ke botshabelo ba rona ,thuso e kgolo mo tlalelong.se se utlwisang botlhoko le go heta ke gore o tlogetse bana n dat bustard wl neva eva take care of dem.ke tenwa ke gore go tsile gotwe ba isiwe ko go mmaboipelego mme wena o ne o kgona go ba i tlhokomella. ka tshwanelo ene le gore atlhokomele bana bao gore abake.re reswa goromente morwalo ka bomo nako le ha le ne a diserva go orwala ka mapodise agwe ke ao a paletswe ke go itlola ka boheho ba utlwa pitso.

 8. A kgarebe e ntle bathong e tla go bolawa ke bastard. Waitse go a ama tota bagaetsho. Tota e tlaare dipolao go fela go be go diragetse eng. Borre le utlwisa botlhoko tota. Jeso ke ene a ka nnang molemo wa lona. Ineeleng mo go Ene le tle le nne le pelo e itshekileng jaaka Ene. Ke a kopa.

 9. waite le rona rea gana kana ke go rata go blaima mapodisi a modimo aasa amogeleng sepe ,ene one a nnetsng le seganka se sa bolo go mmontsha gore se tla mo feletsa go hema phefo robala ka kagiso mma dilo odi itirile o kabo o sale o senkile o mongwe wa tlogela bo Tinto o le kgarebe ee neng ele botoka jaana

 10. dilo di a diragala ko mochudi,dikgang ka go farologana di utliwa koo,ebile dile masisi,tota nna ke akanya gore go dirwe tarata ee kganelang metsamao,gore dilo tse di seka tsa jwelella mo merafeng e mengwe….donga ndo tja”

 11. The police are always blamed unnesecarily. You must weigh the options here coz that man was cohabiting in the parent’s presence for years and making children. Why did let him have four children there a le seganka? Lesa mapodisi.

 12. Mapodisi, land board, dikhansele…Ah! Eh! Kante tau ee tshwantshitsweng mo dikepeseng tsa bone e, mosola wa yone keeng?
  Fao batla go bona drama, obo o ya go ripota sengwe. Ba go botsa gore o rileng moth yoo faago jampetse jalo.

 13. Waitse go a ama go bona bomogoloarona ba bolaya fela mothlofo jaana. Tota mme yoo o ne a re oa rata kante o itseya mo kotsing. Ladies l beg u plz, tswang mo abusive relationships coz re a lo rata n go botlhoko go utlwa dikgang tsa mofuta o.Wena selalome ke wena o tsaa gore go bolaya ke bokwete ntja k’wena. Imagina motho a kua a ntse are ‘thle rra se mpolaye’, how do u feel, ga o tlhomoge pelo? Hey, ka ya mapodise, l reserve my comment.

 14. @Balik oa bua khaya why ba ne ba sa bitse baba tshwenyang batho ba madibelankwe caus ke gone mo ba tswhanetseng go go dira.RIP lady.

 15. Eish rona dinyatsi re shebasheba hela.re latlhegetswe.kana motho a ithome selalome se a se dira Gay…!

 16. you just wonder ka bogosi jwa ga kgafela,kgosi e betsa innocent people e tlogela dibolai leabua,why a sa betse tsone this murderous he could hv saved this girl’s life.n our law should be changed, how many people are going to get killed until we realise that a threat to kill is as serious as the act its self?these people should not be given bail,how many stories have we read in this blog about these passion killings?plz our laws need to be changed b4 we are all dead by the hands of the people we love.

 17. ke dumalana le lona madibelankwe a tshwanelwa ke go tsena gone fa ba tlogela go fala bannabagolo mekwatla..rest in peace ma dear sis

 18. sometimes we are blaming police officers for nathing, mapodise ga ba kgaoganye batho gape ga ba agisaye batho balwantsha borukhuthi, so mme yo ga a itirela sentle ka go tshela di jara dilekana go sena kagiso, ke eng a ne a sa kgaogane nae, batho bathola ba ya dikgoteng tsa setswana ba ya go kgaogana le batho teng kana ko kgatleng go iwa police fa o na le mathata le lelwapa la gago, setswana sare kgosi thotobolo..jaanong lona le rata go tabogela ko mapodiseng lefa go sathokafala,@ cry me threat to kill mapodise ba etsaya serious rona ke rona ba re sa etseng seras fa o botswa gore o bona a reng fa o tla re o batla go go bolaya wa a thama ga o bue. sometimes u report your cases late,,,,so avoid shilding those guys cos ba tsile go lefetsa le ntse lere ke ragwe ngwanake that thing should cum to an end. A MOWA WA GAGO O ROBALE KA KAGISOMOTHOWETSHO.

 19. may her soul rest in peac.jaanong o kae kgafela,ga kere ke ene kgosi yo itsen tsa malwapa a batho,ga a tsaya dikgato.o shapa ba ba seng molato fela?

 20. some of these things peoples gase issue tsa gore mapodise ba ripotetswe,batsadi ba mosetsana bo ne ba dirileng fa ba bona dilo tse direga cause sometimes re itse gotlhola re supa mapodise ka monwana, dilo dine direga mo matlhong a rona re libile goja ka gore lerato le lena le 15 blooming years ba ntse balwa, a le batla gonthaya lere mo 15yrs eo ya dintwa gone gontse go libilwe mapodisi fela, a gone gosena ka mokwa ope go fitlhela motho a bolawa batsadi?

 21. ke matahata

  ha o bona motho o betsa just no gore le go bolaya oka bolaya. so ma dear sistas lets avoid al this kind of relationhips and be safe. jsut imagine o nna o betswa and you dnt report such incidents NO NO pliz batho betsho. may ur soul rest in peace fellow country man.

 22. This is painful,REST IN PEACE my sister,o dumedise JESO,one more word i would like to advise my dear sister to beware of abusive man those are bulldogs ka bo bone if a man a kgona go go betsa know that he can kill,we are tired of passion killing,lets now introduce passion weddings.ebile tota ga selalome se ga se passion killing coz nobody can beat a woman he loves.

 23. R.I.P sisi selalome se tla ya go disa poo,but dats not enaf o kare ba ka mo fagola pele.ladies le lona itsoseng if yo man threatens to kill u ikatumetse bamolao or else le tla fela.

 24. a mowa wa gagwe o robale ka letsididi,le nna ke blama mapodise as usual,but sistere e le yone ,one a setse a tlwaetse go abusiwa,mmolai ke wena o lerete o sale o phakeletse ngwane ka go itaya tlhala fela o sa nyele,bona fela gompieno gore o disa poo

 25. re blamer mapodisi hela mostly rea report then re tsholla kgang gape ene ele nako le tsela ya gagwe yago tsamya no man could hav stopped that. a moya wagagwe o robale ka kagiso

  mapodisi ke batho bana le maikuto le mathata a malapa a bone

 26. people i write this having experienced the same problem,sometimes even our parents gets confused not knowing how to help as also scared,but at least the relatives tried,of which the police had to at least do something,like hand her over to the counselling people at the same time doing their part dealing with leabua whatsoever they call the bastar…..end line police must really wakeup and head for the best.REST IN PEACE DEAR.

 27. m nt suprised at al,they only no gone go nna mo dikepesing ba otsela,if i recal wel when W Bush visited our nation he came with his own guards and a bullet proff car…y? he new dat hs destintion z nt free nd the so called police and much far less beta thn ub security.i hate all the police and i wish the governmnt to suck all thos involved.

 28. aow! shame may your soul rest in peace dikgang tse ditsewa motlhofo cause oyou report just because mapodise baitse motho yoo moripotang and they take it simple mapodisi a dira dilo ka botsala kana go itse motho

 29. kante why we people re rata go pega innocent people melato e eseng ya bone?let us say the truth bagaetsho,Leabua killed Manti and his mother nor any of his parents has contribution in dat.It is not that they were not cooperative,the family,relatives and parents to Manti were very angry to them and even made them hate those people.Bane ba sa ba batle,and they no they wanted to kill Leabua’s mother bare ke ene a reileng ngwana wa gagwe are a mmolae.If leabua’s relatives were not cooperative,Who bought the casket?who bought food and that cow who brought it?Dat monday Manti was killed kaone,o letse ko diterakeng da whole wikend,and her aunt Mosidi knew everything.Stop accusing ada people.Yes wherether Manti was cheating or not Leabua had no rite at all to kill her.He deserve to be killed.He killed the mother to his own children.May her soul rest in peace.

 30. Bribery is the key to lock nd unlock cops ass. We must stop it,govt is paying this guys to do their work and the nation is paying them to sit on their balls only to come after something has happened. Ba ne ba itse hela sentle gore Leabua ke mang and none of them wanted to look bad on him cauz o ba jesa sengwe week in out thats why a ne a keteka ngwana wa batho malatsi otlhe. Mapodisi are not not eager to do their job coz they are paid on daily basis for doing nothing.